Türkün Yüce Tarihi | Genel Kültür - Tarih Sitesi

sultan birinci abdulhamid

Sultan Birinci Abdülhamit
turkunyucetarihi.tr.gg

Sultan I. Abdülhamid
Babası : Sultan III. Ahmed
Annesi : Rabiâ Sultan
Doğduğu Tarih : 20 Mart 1725
Padişah Olduğu Tarih : 21 Ocak 1774
Öldüğü Tarih : 6/7 Nisan 1789

Sultan Abdülhamid, yirmiyedinci padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Çocukluğu saray içinde eğitim alarak geçti. Kitap okuma sevgisi onu geçmişi ile bağlıyordu. En çok tarih kitapları okumayı seviyordu. Atalarının güçlendirdiği devleti görev ona geçtiği zaman devam ettirmek istiyordu. Çok zeki idi, dış alemde olan biteni göremediğinden geçmişte yaşanan olaylardan dersler çıkararak yorumlar yapıyordu.
49 yaşında devlet idaresini teslim aldığı zaman, Osmanlı-Rus savaşı devam ediyordu. Osmanlı – Rus Ordusu Varna Bölgesi Kozluca’da savaş halinde idi ve Çariçe II. Katerina ordunun merkezle bağlantısını kestiğinden ordu bozguna uğramıştı. Sadrazam iki devlet arasında barış yapılarak savaşın sona ermesi için diplomasi yolunu denedi. Ve iki ülke arasındaki savaş, yapılan görüşmeler sonunda 21 Temmuz 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’nın imzalanması ile sona ermiş oldu.
Bu antlaşma ile devletin en önemli stratejik bölgesi, Kırım’ın, Rusya’ya verilmesi padişahı çok üzmüştü. Küçük Kaynarca Anlaşması ile devlet için yeni ve önemli bir problem ortaya çıkmıştı. Ruslar, Osmanlı Hükûmeti içindeki azınlıkların (Ortodoks) haklarını, Hıristiyanları ve kiliseleri koruyacaklardı. Artık Rus ticaret gemileri Boğazlar’dan izin almadan serbestçe geçebilecekti.
Kendisini devleti güçlendirmek için hazırlayan Sultan Abdülhamid, daha iktidarının ilk aylarında devletin kaderini değiştiren, onun başına daha büyük meseleleri açan bir barışa imza atmak zorunda kalmıştı.
1787 yılında Rusya’ya karşı açılan savaşta, Avusturya ile olan cephede kazanılan savaş padişaha Gazi ünvanını kazandırmış, kaybedilen, Rusya’ya terkedilen Özi Kalesi ise padişahı üzüntüden felç etmişti.
Sultan Abdülhamid orta boylu, buğday tenli, gür siyah sakallı, burnu biraz uzunca, gözleri ise hafif çekikti. Çok iyi niyetli ve insancıl bir yapıya sahipti. Devlet işlerinde ciddiyeti sever, başlanan bir işi sonuna kadar takip eder, ilgilileri de uyarırdı. Devlet görevi vereceği insanları araştırır, ehliyeti olanı tercih etmeye çalışırdı. Şehirde tebdil kıyafet gezmeyi, esnaf ve halkın dertlerini dinlemeyi severdi.

Dönemin Olayları
21.01.1774III. Mustafa’nın ölümü.
I. Abdülhamid’in Padişah olması.
Osmanlı ve Rus Kuvvetleri’nin Varna’nın batısında Kozluca Bölgesi’nde karşılaşmaları ve Kozluca Bozgunu.
21.07.1774 Küçük Kaynarca antlaşmasının imzalanması.
Kırım’ın bağımsızlığı.
Dinyeper ve Buğ Nehirleri arasında kalan toprakların Rusya’ya terki.
Buğ Nehri’nin iki devlet arasında sınır olması.
12.07.1774Resmi Ahmed Efendi’nin Nişancı ünvanı ile baş murahhas olarak barışı imzalamak için görevlendirilmesi.
Sadrazam Mehmed Paşa’nın barış imzalamak için Küçük Kaynarca’ya hareket.
04.08.1774 Veziriâzam Muhsinzâde Mehmed Paşa’nın ölümü, İzzet Mehmed Paşa’nın sadareti.
03.1775 Kerim Han’ın kardeşi Sadık Han’ın Basra’yı kuşatması.
08.05.1775 Avusturya ile 4 maddelik antlaşma imzalanması.
Mısır ve Suriye’de devlete karşı başkaldırma.
06.07.1775İzzet Mehmed Paşa’nın azli, Derviş Mehmed Paşa’nın sadareti.
05.01.1777 Derviş Mehmed Paşa’nın azli, Cebecizade Darendeli Mehmed Paşa’nın sadareti.
05.05.1777 Sine zaferi.
01.09.1777 Mehmed Paşa’nın azli.
Kalafat Mehmed Paşa’nın sadareti.
02.01.1778 Kırım’ı tamamen kendine bağlamak için baskılar uygulayan Rusya’ya karşı, Babıâli’de toplanan komisyon tarafından gerekli işlemin yapılması kararının alınması.
04.1778 Divan toplantısında Rusya’ya karşı savaş kararı alınması.
09.08.1778 Donanma komutanı Gazi Hasan Paşa’nın, Rusya ile savaşmak üzere Samsun’dan hareketi.
Fransa’nın desteği ve arabuluculuğu ile savaş durumuna son verilmesi, barış müzakerelerine geçilmesi.
Fransa-İngiltere ile harp durumu ve silahlı tarafsızlık anlaşması.
03.1779 Kerim Han’ın vefatı ile Basra’nın bir savaş ile geri alınması.
21.03.1779 Aynalıkavak anlaşması.
Küçük Kaynarca anlaşmasının yeniden gözden geçirilerek Osmanlı aleyhine düzenlenmesi.
21.08.1779 Mehmed Paşa’nın azli, Seyid Mehmed Paşa’nın sadareti.
19.02.1781Veziriâzam’ın ölümü, Erzurum Valisi İzzet Paşa’nın sadareti.
21.08.1782 Büyük İstanbul yangını.
25.08.1782 İzzet Paşa’nın azli, Hacı Yeğen Mehmed Paşa’nın sadareti.
14.09.1782İspanya ile siyasî ve ticarî anlaşmalar imzalanması.
31.12.1782 Hacı Yeğen Paşa’nın azli, Halil Hamid Paşa’nın sadareti.
09.07.1783 Kırım Hanlığı’nın Rusya’ya bağlanması.
31.03.1785 Halil Paşa’nın azli, Şahin Ali Paşa’nın sadareti.
20.07.1785 II. Mahmud’un doğumu.24.01.1786 Ali Paşa’nın azli, Koca Yusuf Paşa’nın sadareti.
13.08.1787 Rusya’ya harp ilânı.
09.02.1788Avusturya’nın, Osmanlı İmparatorluğu’na ve İsveç’in Rusya’ya harp ilânı.
17.12.1788 Özü Kalesi’nin düşman eline geçmesi.
06.04.1789 I. Abdülhamid’in ölümü.
III. Selim’in Padişah olması.


Kaynak:www.turkhackteam.net


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
Toplam 475416 ziyaretçi (850773 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=