Türkün Yüce Tarihi | Genel Kültür - Tarih Sitesi

Dimetoka

DİMETOKA
(Yunanca: Didymóteicho)


Yunanistan'da, Batı Trakya'da, Evros (Meriç) İli’nin sınırları içinde bir ilçedir. Türkiye sınırına 12 kilometre mesâfede, Sofulu'nun 20, Dedeağaç'ın 90 kilometre kuzeyindedir. 2001 rakamlarına göre ilçe merkezinin azalma eğilimi gösteren nüfûsu 8.000, ilçe bütününün nüfûsu 19.300'dür.
 

 
Fotoğraf 58- Dimetoka'dan bir görünüm

 
Harita 31- Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi, haritada 5 numaralı bölge

 
Harita 32- Evros (Meriç) İli

 
Harita 33- Dimetoka İlçesi

Dimetoka, Osmanlı Devleti döneminde Balkanların önemli merkezlerinden biriydi. Osmanlı Pâdişâhı I. Murat, Edirne'de Eski Saray inşâ edilirken 5 yıl burada kalmış, oğlu Yıldırım Bayezit burada doğmuştur. Önemli bir Osmanlı mîmârî eseri olan (hâlen bakımsız durumdaki) Dimetoka Çelebi Sultan Mehmet Câmii (Dimetoka Bayezit Câmii de denir) bu dönemde inşâ edilmiştir. Bu anlamda, Dimetoka'nın kısa bir süre için, Osmanlı Devleti'ne (Bursa'nın yanı sıra) başkentlik yaptığı söylenebilir. Ayrıca, Rusya'ya karşı giriştiği Poltava Savaşı'nı kaybederek Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan İsveç Kralı Demirbaş Şarl, 1713-1714'de burada meskûn tutulmuştur.

 
Fotoğraf 59- Dimetoka Kalesi ve şehir

Dimetoka, esâsen, II. Balkan Savaşı'nda Enver Paşa tarafından Edirne ile birlikte geri alınan bölgenin içindedir. Ağustos 1913 Bükreş Antlaşması ile Bulgaristan sınırları içinde kalan Batı Trakya demiryolu hattının 50 km.’lik bir kısmı Meriç'in batı kıyı şeridini tâkip ederek buradan geçmekteydi. Bu da, Bulgaristan iç bölgeleri ile Batı Trakya limanları arasındaki ulaşımın kısmen Türkiye topraklarından geçmesi sonucunu doğurmaktaydı.

 
Fotoğraf 60- Dimetoka Kalesi

1915 sonbaharında, Çanakkale Savaşı'nın kritik dönemleri aşıldıktan sonra, yeni saldırılara karşı Almanya'dan sevk edilecek malzemenin Türkiye'ye ulaşabilmesi için Bulgaristan'ın Almanya - Avusturya - Osmanlı İmparatorluğu ittifâkı içinde savaşa girmesi çok önemli görülmekteydi. Savaşın her iki ittifak grubunun da uzun bir süre lobi yaptığı Bulgaristan, bu kritik bölgeyi (savaşın sonunu beklemeksizin) hemen terk etmeyi kabul eden İttihat ve Terakkî politikası ile cezp edildi. Böylece Dimetoka yöresi, 1915'te Bulgaristan'a bırakılarak bu ülkenin Merkezî Devletler tarafında savaşa girişinin rüşveti oldu.

I. Dünyâ Savaşı sonunda, Lozan Antlaşması ile kesinleşecek şekilde (Edirne'nin Meriç'in batısında bulunan semti Karaağaç hâriç) Yunanistan'a dâhil edilmiştir.

Günümüz Dimetoka'sının karşılaştığı en büyük sorun mütemâdiyen Meriç Nehri'nin taşkınlarına uğramasıdır.
Toplam 600580 ziyaretçi (1063410 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol